HOME> LUDZIE LOTNICTWA>
Nie zalogowany użytkownik

Historia lekarza chirurga Mundka Miko?ajczyka, znakomitego pilota, instruktora, wielokrotnego uczestnika i zwyci?zcy zawodów nawigacyjnych oraz akrobacyjnych w Polsce i za granic?.


The history of Mundek Miko?ajczyk, great pilot, instructor, manifold contestant and winner of navigation and aerobatics competitions in Poland and abroad.


flyingTV.pl


 

UTC 01:53
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009