HOME> SPADOCHRONIARSTWO>
Nie zalogowany użytkownik

To nie przypadek, ?e skacze si? z szybowców, aby takie skoki mo?na oddawa?, trzeba posiada? odpowiedni szybowiec. Doskonale nadaje si? do tego celu Bocian, który ma odkr?can? os?on? drugiej kabiny, w której siada skoczek. Przy skoku z szybowca wychodzi si? na skrzyd?o na odleg?o?? oko?o 1-2 metrów od kabiny i daje nura w dó? zgodnie z kierunkiem lotu. To jest zupe?nie inne prze?ycie ni? przy skokach z samolotu. I w?a?nie za t? przyjemno?? skoczkowie gotowi s? p?aci? bez szemrania.


flyingTV.pl


 

UTC 01:55
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009