HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Hangar 10 oferuje niezwyk?? wystaw? historycznych samolotów, znanych i uznawanych na ca?ym ?wiecie. Tutaj mo?na podziwia? mi?dzy innymi Messerschmitta Me-109, Mustanga P-51, Spitfire’a MkIX, Yakowlewa Yak-9 oraz wiele innych oryginalnych maszyn w stanie zdolnym do lotu.


Obiekt zarz?dzany przez firm? Air Fighter Academy GmbH zlokalizowany jest na terenie lotniska Zirchow.


flyingtv.pl


 

UTC 01:53
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009