HOME> VI PLEB Bielsko Biała 2009>
Nie zalogowany użytkownik

Ta relacja filmowa jest podsumowaniem kolejnego, udanego wydania imprezy lotniczej - Mi?dzynarodowy Piknik Lotniczy Euroregionu Beskidy sta? si? ju? tradycj? na Podbeskidziu. VI Piknik odby? si? w dniach 5-6 wrze?nia 2009 roku na lotnisku Aleksandrowice ko?o Bielska Bia?ej.


flyingTV.pl


 

UTC 01:55
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009