HOME> SZYBOWNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Ten film o górze szybowcowej ?ar powinien sta? si? lektur? obowi?zkow? ka?dego szybownika w Polsce. Wiele nieznanych materia?ów, kilkana?cie godzin wywiadów z osobami, których biografie ??cz? si? z ?arem, jak pami?taj? Mi?dzybrodzie ?ywieckie ci, którzy bywali na ?arze tu? po wojnie, jak zmienia?a si? miejscowo?? i szko?a szybowcowa, dlaczego ludzie lataj? i o czym wówczas my?l?, to wszystko zobaczycie w filmie. 


Film zosta? zrealizowany przez fotografa Grzegorza Gemz? i socjolog Ann? Barabasz, w ramach programu "Dzia?aj Lokalnie". Takie inicjatywy nie tylko powinny, ale wr?cz musz? by? podejmowane - po to, by umacnia? w mieszka?cach wiedz? i przekonanie o wyj?tkowo?ci miejsca w którym przysz?o im ?y?. Po obejrzeniu tego filmu wszyscy zauwa?ymy, dlaczego powinni?my chroni? takie miejsca jak Szko?a Szybowcowa ?ar.


Dzi?ki uprzejmo?ci Wojtka Kosa ze Stowarzyszenia Szko?a Szybowcowa ?ar mamy mo?liwo?? zobaczy? "?arlive klimaty".


flyingtv.pl


 

UTC 01:55
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009